BARAN KIZILIRMAK

Araş. Gör. BARAN KIZILIRMAK

B BLOK 3. KAT 305

+90 (212) 5336532 - 1480

Academia

Academia

Eğitim

Doktora

Würzburg Üniversitesi
Ceza Hukuku

Yüksek Lisans

Hamburg Üniversitesi - Europa Kolleg
Avrupa Hukuku

Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Araştırma Alanları

  • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
  • Kişisel Verilerin Korunması
  • Bilişim Hukuku

İş Deneyimi

2015 / Devam Eden Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Araş. Gör.

Yayınlar

  • Kızılırmak, Baran (2021), "Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımında Açık Rıza Yaklaşımının Eleştirisi", KHAS Hukuk Bülteni 2020 – 2021 Akademik Yılı Derlemesi, 195-207
  • Kızılırmak, Baran (2021), "Valiulienė v. Litvanya, 26 Mart 2013, Başvuru No: 33234/07 (İşkence Yasağı)", İçtihatlarla İnsan Haklari - Yargıç Pinto de Albuquerque’nin Seçilmiş Şerhlerinin ve İlgili AİHM Kararlarının İncelemeleri, On İki Levha Yayıncılık
  • Kızılırmak, Baran (2021), "Yapay Zekâlı Otonom Varlıkların Dahil Olduğu Suçlarda Önerilen Suç Sorumluluğu Modelleri", Yapay Zekâ Temellı̇ Teknolojı̇ler ve Ceza Hukuku, 11-29
  • Kızılırmak, Baran (2019), "Kişisel Verilerin İşlenmesinde Adli ve Önleyici Amaçla Öngörülen İstisnaların Ulusal ve Uluslararası Hukuka Göre Değerlendirilmesi", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol.7, No.2, 225-261
  • Kızılırmak, Baran (2019), "Kimyasal Kastrasyonun Cinsel Suç Faillerine Uygulanabilirliği Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı), Vol.25, No.2, 1025-1071 DOI: 10.33433/maruhad.665488

Kariyer Bilgileri

Görev Adı Görev Yeri Başlangıç tarihi Bitiş Tarihi
Araştırma Görevlisi Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi ABD 01.11.2015