ASLIHAN ERBAŞ AÇIKEL

Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN ERBAŞ AÇIKEL

D BLOK 1. KAT 222

+90 (212) 5336532 - 1486

Eğitim

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Yüksek Lisans

UNİVERSİTAET HAMBURG
Hukuk

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Araştırma Alanları

  • Deniz Ticareti Hukuku
  • Uluslararası Deniz Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • İklim Hukuku

İş Deneyimi

2015 / Devam Eden Öğretim Üyesi
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2008 / 2013 Hukuk Müşaviri
BTC Ham Petrol Boru Hattı Proje Direktörlüğü

2013 / 2015 Yrd. Doç. Dr.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayınlar

  • (2020), "İngilizce Sözleşme Koşullarının Sözleşme İçeriğine Dahil Edilmesi", Prof. Dr. Rayegan Kender'e Saygı Günü Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu, İstanbul: Filiz Kitabevi
  • (2019), "Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün İhlali Halinde Sigortacının Sahip Olduğu Haklarla İlgili Bazı Sorunlar", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Vol.XXXV, No.2, 131-168
  • (2019), "Deniz Ticareti ve Sigorta Uyuşmazlıkları Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi", Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, İstanbul: Seçkin

Verdiği Dersler

Ders Adı Ders Kodu Dönem
Deniz Ticareti Hukuku LW417 2021/22 Yaz
Uluslararası Satım Hukuku LW439*1 2021/22 Yaz
Sigorta Hukuku LW434 2021/22 Bahar
Uluslararası Deniz Hukuku LW256*1 2021/22 Bahar
Deniz Ticareti Hukuku LW417 2021/22 Güz
Uluslararası Satım Hukuku LW439*1 2021/22 Güz