Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, insan hakları hukuku alanında ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeleri çerçevesinde insan haklarının tanınması, düzenlenmesi ve korunması yaklaşımlarıyla araştırmalar ve uygulamalar yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, insan hakları hukuku konusunda araştırma, yayın, mesleki eğitim ve diğer her türlü akademik ve sosyal etkinlikleri gerçekleştirmektedir.

Yönetici: Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ KARAKAŞ 

Yönetim Kurulu:

 • Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ (Başkan)
 • Tuğçe Duygu KÖKSAL (Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU (Üye)
 • Doç. Dr. Olgun AKBULUT (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOPUKCU (Üye)

Yedek Üyeler: 

 • Dr. Öğr. Üyesi Deniz UGAN ÇATALKAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat CEYHAN

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Öğrencileri:

 • Berfin Deniz ÇABUK (Graduated Student- L.L.M)
 • Kamilcan YAVAŞ (Graduated Student – L.L.M)

Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “sorumluluk” kavramı üzerine, ulusal ve uluslararası nitelikte, karşılaştırmalı hukuk yöntemi ışığında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 2021 yılı başında kurulmuştur. Merkezin amacı aynı zamanda özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği içinde, disiplinler arası çalışmalar yürüterek sorumluluk hukuku alanında uygulamaya yön verecek nitelikte bilgi birikimi oluşturabilmektir.

Yönetici: Doç. Dr. Nilay ARAT (Merkez Müdürü)

Üyeler: 

 • Prof. Dr. Başak BAYSAL (Merkez Müdür Yard.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Deniz UGAN ÇATALKAYA (Merkez Müdür Yard.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERBAŞ AÇIKEL 
 • Dr. Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖNEROĞLU

Yönetici: Öğr. Gör. Emir GÜNEY

Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesini ziyaret etmek için lütfen tıklayın.