Dr. Öğr. Üyesi Hande Heper’e TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Desteği

KHAS Hukuk Fakültesi Özel Hukuk bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Hande Heper’in “İşyeri/İşletme Düzeyinde İşgücünün Temsili: Sosyal Tarafların Görüşleri Analiz Edilerek Mevzuata Yönelik Türkiye için Bir Model Önerisinin Oluşturulması” başlıklı projesi TÜBİTAK 3501 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Söz konusu çalışma ile, öncelikle, işyeri/işletme düzeyinde işgücü temsil mekanizmalarının gelişkin olduğu kimi Avrupa ülkelerinin hem hukuki düzenlemeleri hem de bu ülkelerdeki uygulamalar inceleme konusu yapılmak istenmektedir. Bu inceleme yapılırken, sadece karşılaştırmalı hukuk metodolojisiyle yetinilmeyecek, çağdaş sosyal politika disiplini gerekleri doğrultusunda söz konusu hukuki düzenleme ve uygulamaların üretim sürecine ve çalışma ilişkilerine olan etkileri de ele alınarak, aynı konunun aynı proje kapsamında farklı disiplinler tarafından değerlendirilmesine ve bütünlüklü bir perspektif ortaya konulmasına çalışılacaktır.

Dr. Heper’i tebrik eder, kendisine ve projede danışman olarak yer alan Prof. Dr. Ali Güzel ve araştırmacı olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ugan Çatalkaya’ya araştırmalarında başarılar dileriz.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.