AHMET AYAR

Associate Professor AHMET AYAR

D BLOK 1. KAT 232

+90 (212) 5336532 - 1481

CV

Education

Doctorate

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Master's Degree

EAST ANGLİA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Bachelor's Degree

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Research Areas

 • Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Çocuk Hukuku
 • Avukatlık Hukuku

Work Experience

2022 / Continuing Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr.

2015 / 2022 Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi

2008 / 2015 Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi

2005 / Continuing İstanbul Barosu Delegesi
Türkiye Barolar Birliği

2005 / 2006 Avukat/Hukuk Danışmanı
Mimar Sinan Eğitim Kurumları

Administrative Duties

Görev Adı Görev Yeri Başlangıç tarihi Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Barosu 24.10.2022
Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı İstanbul Barosu 01.01.2022
Hakem İstanbul Tahkim Merkezi 01.01.2021
Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi İstanbul Barosu 01.01.2018 31.12.2021
Başkan Yardımcısı İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu 01.01.2018 31.12.2019
Meslek İçin Eğitmen Türkiye Barolar Birliği 01.01.2016
Müdür Yardımcısı Kadir Has Üniversitesi Adalet MYO 01.01.2015

Publications

 • Ayar, Ahmet (2022), "Çocuk Hakları Sözlesmesi Kapsamında Çocugun Egitim (Nitelikli Egitim) Hakkına Iliskin Bir Degerlendirme", Türkiye Barolar Birligi Dergisi(159),
 • Ayar, Ahmet (2022), "Kat Mülkiyetinden Doğan Borç İlişkileri", Filiz Kitabevi
 • Ayar, Ahmet (2021), "Kat Mülkiyetinde Ortak Giderlerin Paylaşılması Sorunu", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı’ya Armağan, Cilt: 18, Sayı 2,
 • Ayar, Ahmet; Özmen, Prof. Dr. Saba (2021), "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Eski Arsa Payından Paylı Mülkiyete ve Yeni Arsa Payına Uzanan Süreçte Yanılgılar", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 156,
 • Ayar, Ahmet (2020), "Kat Mülkiyetinde Kat Malikleri Birliğine İlişkin Özellikler", I. Medeni Hukuk Kongresi (Tam metin bildiri), 288-298
 • Ayar, Ahmet (2019), "Türk Hukukunda Çocukların Anne Babalarına Karşı Korunması", Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri,
 • Ayar, Ahmet (2019), "Velayet Hakkının Boşanma Sonrası Verilmesi, Kaldırılması ve Ortak Velayet", Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı,
 • Ayar, Ahmet (2019), "Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler", Filiz Kitabevi
 • Ayar, Ahmet (2018), "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Kadın Hakları Açısından Bir Bakış", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Mustafa Dural Anısına Özel Sayı III,
 • Ayar, Ahmet (2018), "Velayet Hakkının Bosanma Sonrası Verilmesi, Kaldırılması ve Ortak Velayet", Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay Anısına Aile Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu (Tam metin bildiri), 87-100
 • Ayar, Ahmet (2018), "Türk Hukukunda Çocukların Anne Babalarına Karşı Korunması", Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu (Tam metin bildiri), 241-248
 • Ayar, Ahmet (2018), "Türk Hukukunda Küçüklerin Evlat Edinilmesi", ICPESS 2018 International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri), 31-31
 • Ayar, Ahmet (2017), "Adi Ortaklık Sözleşmesinde Ortaklar Arasındaki ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler", Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Cilt II,
 • Ayar, Ahmet (2017), "Türk Hukukunda Esler Arasındaki Yasal Mal Rejiminin Kadın Hakları Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu,
 • Ayar, Ahmet; Teselli, Av. Ayşe Özkan (2015), "Yargıtay’ın Yeni Tarihli Kararları Işığında Kat Mülkiyetinde Anagayrimenkulün Yönetimi", Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan,
 • Ayar, Ahmet (2015), "Telekomünikasyon Sektöründe Tüketicinin Korunması Hakkındaki Düzenlemeler", 5. Tüketici Hukuku Kongresi 1 (1) (Tam metin bildiri), 239-244
 • Ayar, Ahmet (2014), "Documentary Credits and The Problem of the Discrepant Documents", LAP Lambert Academic Publishing
 • Ayar, Ahmet (2013), "Global Risks In International Trade and The Documentary Credits", Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan,
 • Ayar, Ahmet (2012), "Spor Kulübü Derneklerinin Medenî Hukuk Açısından Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Mehmet Akad'a Armağan,
 • Ayar, Ahmet; Dural, Prof. Dr. Mustafa (2012), "Anayasa Mahkemesi'nin MK m. 289'a İlişkin E. 2008/30, K. 2009/96 Sayılı Kararının İrdelenmesi", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, VIII/2-IX/1,Prof. Dr. Erhan Adal'a Armağan,
 • Ayar, Ahmet (2010), "Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye", E-Akademi Dergisi,,
 • Ayar, Ahmet; Engin, Av. Hande (2010), "Teselsülde Rücu", Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan C.2,
 • Ayar, Ahmet (2010), "Türk Medenî Kanununda Yeni bir Kurum: Aile Konutu", Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, C:I,

Projects

Project Name Role in the Project Project Type Fund Establishment Project Date
Masal ve Sanat Köyü Yürütücü Mali Destek Programı İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA)

Courses Offered

Course Name Course Code Period
Avukatlık Hukuku LW237 / LAW 330 2022/23 Spring
Çocuk Hukuku LW 432 / LAW 440 2022/23 Spring
Law of Legal Profession (Elective Course) LAW330 2022/23 Spring
Juvenile and Child Law LW432 2022/23 Spring
Child Law (Elective Course) LAW440 2022/23 Spring
Sports Contracts and Disputes ÖH5900 2022/23 Spring
Family Law LAW405 2022/23 Fall
Legal Status of Sport Clubs within the Framework of Law of Associations LW5150 2022/23 Fall