CCLLAB İklim Değişikliği ve Hukuk Paneli

Zoom

Kadir Has Üniversitesi İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı (CCLLAB) ve Hukuk Fakültemiz tarafından organize edilen “İklim Değişikliği ve Hukuk Paneli”, 20 Mayıs Cuma günü 14:00’da Zoom üzerinden ve Türkçe olarak gerçekleştirilecek. 

Toplantı Kimliği: 878 0519 5287
Parola: 009606

Etkinlik Programı

Moderatör: Prof. Dr. Cemal Bâli AKAL, Kadir Has Üniversitesi

Konuşmacılar:

Dr. Eylem CANASLAN, Kırklareli Üniversitesi
“Michel Serres’in Çağrısı: Doğayla Sözleşme”

Dr. Öğr. Üyesi Meltem İNELİ CİĞER, Süleyman Demirel Üniversitesi
“İklim Değişikliği ile Mücadele Sözleşmeleri ve Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar İlkesi”

Av. Gökhan CANDOĞAN, Forseti Hukuk Bürosu
“Türkiye’de İklim Kanunu’ndan Beklentiler”

KHAS LITLAB Bilişim Hukuku Çalıştayları: Av. Fehmi Ünsal Özmestik