Sosyal ve ekonomik yaşamın merkezinde insan, karşımıza ya işveren, ya çalışan ya da ne yazık ki işsiz olarak çıkıyor. İşçi ve işveren ilişkileri; çağdaş iş hukukunun ürünü yeni tip iş sözleşmeleri; işçi sendikası, işveren sendikası ve devlet ilişkisi ile sigortalı ve sosyal devlet arasındaki ilişkinin ortaya koyduğu karmaşık ağ, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nın çalışma alanını oluşturuyor.

Ekonomik ve sosyal yaşamın merkezindeki çalışma ilişkileri geliştikçe ve karmaşıklaştıkça, dikkatle takip edilmesi gereken, sürekli gelişen ve değişen yasal düzenlemelere; çetin hukuki uyuşmazlıklara konu olmaktadır. Bu nedenle, anabilim dalına bağlı dersler kapsamında da, öğrencilerimizin, bu alanda yeterli donanıma sahip olarak mezun olmalarına çaba gösterilmektedir.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

  • LW 506 Genel Sağlık Sigortası
  • ÖH 516 İş Sözleşmesi ve Türleri
  • ÖH 564 İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri
  • ÖH 579 İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
  • ÖH 601 İş Hukukunun Güncel Sorunları I
  • ÖH 606 İş Hukukunun Güncel Sorunları II
  • Sosyal Haklar ve Güvence – I
  • Sosyal Haklar ve Güvence – II