Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Aralık 2022 Sayısı Çıktı

3 Mart 2023

ULAKBİM TRDizin’de taranmakta olan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Aralık 2022 sayısı yayımlandı!

Yayınlanan çalışmalara basılı olarak veya elektronik ortamda Jurix veritabanı üzerinden ulaşılabilir, dergimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için https://hfd.khas.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayımızda yer alan çalışmalar şu şekildedir:

KAMU HUKUKU

Prof. Dr. Murat BALCI – Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR
Israrlı Takip Suçu (TCK m. 123/A)

Arş. Gör. Doğukan BİNGÖL
Hukukun Gerçekleştirilmesi ve Şiddet: Schmitt’in Çıkmazı Üzerine Bir Deneme 

Dr. Öğr. Üyesi Sezai ÇAĞLAYAN
Bir Uluslararası Hukuk Aktörü Olarak BM Güvenlik Konseyi’nin Küresel Sağlık Yönetişimindeki Rolü

Arş. Gör. Ayten ERÇOBAN EVREN
Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Bir İnceleme: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Çocuk Haklarının Anayasal Güvencesi 

Barkın ÖZYURT
Rusya Örneği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Meselesi Işığında Avrupa Konseyi’ne Üyelikten Çekilme-Çıkarılma ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Feshi

ÖZEL HUKUK

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKDUMAN
Uluslararası Nafaka Alacaklarında Uygulanacak Hukuk ve Tahsil Prosedürü

Yrd. Doç. Dr. Aysun BEYDOLA
Kuzey Kıbrıs Hukukunda Davada Taraf Değişikliği

Arş. Gör. Ahmet DÜLGER
Foreign Official Immunity in Selective Common Law Jurisdictions: Jus Cogens Violations and the Executive Branch’s Intervention

Dr. Öğr. Üyesi Evren KILIÇOĞLU
Sosyal Güvenlik Ödemelerinin Korunması Bağlamında Haczedilemeyen Emekli Aylıklarının Banka Alacaklarının Tahsiline Yönelik Hukukî İşlemlere Konu Olması Sorunu

Arş. Gör. Eylül Can KÖSE
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Satılan Malın Ayıplı Olması Durumunda Tüketicinin Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı 

Arş. Gör. Çağrı MARDİN
İkincil Mevzuat Çerçevesinde Çocuk Teslimi ve Kişisel İlişki Kararlarının Yerine Getirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞAHİN
İş Akdinin Sona Ermesinde İşverenin Fesih İradesini Gizlemesi

Doç. Dr. Alper UYUMAZ
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalarına Katılan Çocukların Aydınlatılması 

Dr. Öğr. Üyesi Sendi YAKUPPUR
Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin Noterlerde Yapılabilmesine Olanak Tanıyan Yeni Düzenleme ve Mevcut Duruma Etkileri

Arş. Gör. Dr. Işıl YELKENCİ
Sözleşme İhlalinde Bir Hukuki Çare Olarak Cezalandırıcı Tazminat: Kanada Hukuku Örneği

TEBLİĞLER

Diego Tatián
Spinoza Sınırlarda: İstanbul-Córdoba Yolculuğu

ÇEVİRİLER

Stanislaw Piasecki – Jiahong Chen, Çev.: Mustafa Keskin
Dezavantajlı Kişilerin Kullandıkları Akıllı Cihazların GVKT’ye Uyumu

İyi okumalar dileriz.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.