Medeni Hukuk kişinin doğum öncesinden başlayarak kişiliğin sona ermesinden sonraki dönemi de kapsayan başlıca özel hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Medeni hukukta ceninin karşılaşabileceği hukuki sorunlar ele alındığı gibi doğumda kişilik kazanılması yahut kuruluşla tüzel kişilik kazanılması, aile kurulması, bunun hükümleri,  kişinin borç ilişkilerine girmesi, taşınır, taşınmaz mal edinmesi, bunlar üzerindeki zilyetliği, gerekli tapu sicilinin oluşturulması, ölümden sonra yakınlarına terekenin dağıtılması hep medeni hukuk kapsamındadır. Medeni Hukukun bir dalı olan Borçlar Hukuku ise kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenler.

Prof. Dr. Mustafa Dural Hocamızı saygı ve özlemle anıyoruz.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

  • ÖH 512 İnternet Ortamında Kişilik Haklarının Korunması
  • ÖH 514 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
  • ÖH 529 Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri
  • ÖH 544 İşgörme Sözleşmeleri
  • ÖH 586 Yeni Borçlar Kanunu’na Göre İfa Engelleri
  • ÖH 588 Franchise, Factoring, Fortaiting ve Diğer Atipik Sözleşmeler
  • ÖH 608 Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri
  • LW 508 Elektronik Sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması
  • LW 501 Hukukun Temel Kavramları
  • LW 505 Kişilik Hakları, Cenin ve Kürtaj