Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı olarak iki temel amaç güdüyoruz. Bir, öğrencilerimizi anayasa hukuku bilgileri ile donatarak meslek hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olmak; iki, güncel anayasa tartışmalarını anayasa hukuku teorik bilgileri ışığında inceleyerek öğrencilerimizi bu tartışmalara hazırlamak. Buna yönelik olarak ders programımız, teorik bilgilerin yanısıra, o ayın, haftanın, kimi zaman da o günün anayasa eksenli tartışmalarını kapsayacak şekilde planlanıp yürütülmektedir. Bizler için hukuk yaşayan bir olgudur ve ancak güncel sorunlara çözüm bulabildiği oranda yaşamaya devam edebilecektir.