Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

  • LW 562 Avrupa İnsan Hakları Hukuku'na Giriş
  • KH 530 Hasta Hakları
  • LW 552 Hekimin Hak ve Yükümlülükleri
  • KH 518 Kültürel Haklar