• LW 567 Ağır İnsan Hakları İhlallerinden Sorumlu Kamu Görevlilerinin Bireysel Sorumluluğu
  • Terör ve İnsan Hakları
  • SBE 501 Araştırma Yöntemleri / Seminer