Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersler

  • AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma
  • AİHM Kararlarının İdari Yargı Hukuku'na Etkisi
  • ÖH 601 Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu I