Sosyal ve ekonomik yaşamın merkezinde insan, karşımıza ya işveren, ya çalışan ya da ne yazık ki işsiz olarak çıkıyor. İşçi ve işveren ilişkileri; çağdaş iş hukukunun ürünü yeni tip iş sözleşmeleri; işçi sendikası, işveren sendikası ve devlet ilişkisi ile sigortalı ve sosyal devlet arasındaki ilişkinin ortaya koyduğu karmaşık ağ, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalının çalışma alanını oluşturuyor.

Ekonomik ve sosyal yaşamın merkezindeki çalışma ilişkileri geliştikçe ve karmaşıklaştıkça, dikkatle takip edilmesi gereken, sürekli gelişen ve değişen yasal düzenlemelere; çetin hukuki uyuşmazlıklara konu olmaktadır. Bu nedenle, anabilim dalına bağlı dersler kapsamında da, öğrencilerimizin, bu alanda yeterli donanıma sahip olarak mezun olmalarına çaba gösterilmektedir.