Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersler

  • LW 506 Genel Sağlık Sigortası
  • ÖH 516 İş Sözleşmesi ve Türleri
  • ÖH 564 İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri
  • ÖH 579 İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
  • ÖH 601 İş Hukukunun Güncel Sorunları I
  • ÖH 606 İş Hukukunun Güncel Sorunları II
  • Sosyal Haklar ve Güvence - I
  • Sosyal Haklar ve Güvence - II