Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersler

  • ÖH 512 İnternet Ortamında Kişilik Haklarının Korunması
  • ÖH 514 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
  • ÖH 529 Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri
  • ÖH 544 İşgörme Sözleşmeleri
  • ÖH 586 Yeni Borçlar Kanunu'na Göre İfa Engelleri
  • ÖH 588 Franchise, Factoring, Fortaiting ve Diğer Atipik Sözleşmeler
  • ÖH 608 Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri
  • LW 508 Elektronik Sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması
  • LW 501 Hukukun Temel Kavramları
  • LW 505 Kişilik Hakları, Cenin ve Kürtaj