Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersler

  • LW 501 Hukukun Temel Kavramları
  • LW 506 Tıbbi Kayıtlar ve Arşiv Yükümlülüğü
  • ÖH 503 Hekimin Hukuki Sorumluluğu
  • ÖH 597 Aydınlatılmış Onam