Ticaret Hukuku, uygulamada karşılığı olan, öğrenilen bilgilerin uygulanma kabiliyeti en yüksek olan alanlardan bir tanesi, belki de en önemlisidir.  Bu nedenle, öğrencilerimizin fakülte sonrasındaki hayata donanımlı ve en iyi şekilde hazırlanması amaçlanmaktadır.

Fakültemizde 3. sınıftan itibaren birçok zorunlu ve seçmeli dersler Ticaret Hukuku Anabilim Dalı sorumluluğu altındadır. Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku zorunlu dersleri yanında, Rekabet Hukuku, Bilişim Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku seçmeli dersleri bunlardan bazılarıdır. Ayrıca kürsümüz tarafından İİBF bünyesindeki Business Law dersleri de verilmektedir.