Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersler

  • LW 511 Şirketler Hukuku, Bilişim ve Muhasebeleştirme
  • ÖH 510 Limited Şirketler Hukuku
  • ÖH 566 Marka Hukuku
  • ÖH 569 Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Anasözleşmeler
  • ÖH 572 Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması
  • ÖH 577 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
  • ÖH 603 Halka Açık Anonim Ortaklıklar
  • ÖH 639 Haksız Rekabet
  • ÖH 640 Yeni Ticaret Kanunu'nda Anonim Ortaklık Genel Kurulu