Dekanın Mesajı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk kurallarının varlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devleti olmanın vazgeçilmez öğelerindendir. Demokratik hukuk devleti kimliğinin sürdürebilmesi ise en başta hukuk eğitiminin iyi ve kapsamlı şekilde sağlanmasına bağlıdır. Hukukun ve adaletin gerçekleştirilmesinde hukuk kurallarını en iyi şekilde tatbik edecek eğitimli, üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç vardır. Bunun bilinciyle, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim-öğretim dili Türk hukukuna ilişkin zorunlu temel derslerde Türkçe, yabancı hukuk sistemleriyle bağlantılı derslerde ise İngilizce'dir. Hukuk lisansı eğitimine başlamadan evvel öğrencilerin İngilizce seviyesi bir sınav ile tespit edilmekte, yabancı dil bilgileri yetersiz olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu'nda genel İngilizce eğitimine tabi tutulmaktadırlar. Öğrenciler, günümüzde büyük önem kazanan ve uluslararası iletişim dili haline gelmiş bulunan İngilizce'yi hukuk lisansı eğitimi sırasında da Mesleki İngilizce (Legal English) adı altında yoğun bir şekilde görmektedirler. Böylelikle, öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfında öğrendikleri yabancı dil bilgilerini pekiştirmekte ve bu bilgileri mesleki anlamda kullanma becerisi kazanmaktadırlar.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul'un merkezindeki Kadir Has kampüsünde, donanımlı dershaneleri, bilgisayar laboratuvarları ve zengin içerikli kütüphanesi ile hizmet vermekte ve amacını gerçekleştirmek için seçkin ve geniş bir öğretim elemanı kadrosu ile çalışmaktadır. Öğrencilerin bilgilerini arttırmada ve becerilerini pekiştirmede onları yönlendirmek üzere konusunda uzman öğretim elemanlarından oluşan akademik danışmanlık kadrosu bulunmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Fakültemizde lisans eğitimi süresince teorik dersler pratik çalışmalarla desteklenerek öğrencilerin uygulama alanında da gerekli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır. Günümüzdeki globalleşme hareketleri hukuk sistemlerini derinden etkilemiştir. Bunun sonucu olarak, farklı hukuk sistemlerini tanıma ve hukuk eğitiminin gözden geçirilmesi gereği ortaya çıktığından Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ders müfredatına, ulusal hukuka ilişkin dersleri destekleyecek şekilde, Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku gibi diğer hukuk sistemlerini ve uluslararası hukuku tanımayı amaçlayan dersler eklenmiştir. Böylelikle, dünyadaki gelişme ve yeniliklerden haberdar, Türk hukukuna katkı sağlayacak, başta hakim, savcı, avukat ve noter olmak üzere, genç hukukçuların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa Birliği eğitim faaliyetleri çerçevesinde yürürlükte bulunan Sokrates-Erasmus Programı dahilinde Avrupa'nın önde gelen üniversiteleri ile öğrenci değişimi gerçekleştirmekte, gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı bağlantıları ile öğrencilerin üniversite dışı eğitim imkânlarından da yararlandırılmasına çalışmaktadır. Bu kapsamda, araştırma projeleri ve gezileri düzenlenmekte; öğrenciler, yurtdışı eğitimleri, öğrenci değişim programları, ulusal ve uluslararası panel, sempozyum, konferans ve seminerlere katılım hakkında bilgilendirilmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk FakültesiCibali kampüsünde yer alan Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde düzenlenmekte olan Yüksek Lisans programları çerçevesinde mezunlarımıza belli bir dalda uzmanlaşma imkanı sunulmaktadır.

Sonuç olarak, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk eğitiminde en yüksek eğitim standartlarına ulaşmayı ve bu yolda çağdaş, en az bir yabancı dili mesleki anlamda kullanabilen, hem ulusal hem de yabancı hukuk dallarında bilgili hukukçular yetiştirmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir.