HUKUK BÜLTENİ YÖNERGESİ

 

 • Hukuk Bülteni’nde hukukun bütün dallarındaki güncel meselelere ilişkin inceleme ve araştırma yazıları yayımlanır.
 • Hukuk Bülteni’nde sadece öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri tarafından sunulan yazılar yayımlanır.
 • Yazıların azami 2000-2500 sözcükten, yazı başlıklarının azami 85-90 karakterden (boşluklar dâhil) oluşması önerilir.
 • Yazılarda dipnot kullanılmaması, atıfta bulunulması gerekli ve zorunlu olduğu takdirde atıflara metnin içerisinde yer verilmesi tavsiye edilir.
 • Yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Türkçe çalışmalar için, içerik ve sonuca dair İngilizce bir özetin yazıyla birlikte sunulması beklenmektedir.
 • Sunulan yazıların Hukuk Bülteni’nde yayımlanıp yayımlanmaması hususunda takdir yetkisi, yalnızca Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne aittir.
 • Daha önce bir başka fiziki ve elektronik yayında yayımlanmış çalışmaların Hukuk Bülteni’ne gönderilmemesi rica olunur. Başka bir yerde daha önce yayımlanmış ve özgün olmayan yazılar, Hukuk Bülteni’nde yayımlanmayacaktır.
 • Saldırgan, istismarcı, küçük düşürücü ve hakaretamiz ifadeler içeren yazılar Hukuk Bülteni’nde yayımlanmayacaktır.
 • Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sunulan yazıların Hukuk Bülteni’nde yayımlanacakları tarihi, yazarlarının görüşlerine başvurarak belirleme yetkisine sahiptir.
 • Hukuk Bülteni’nde yayımlanması amacıyla sunulacak yazıların hukukbulteni@khas.edu.tr e-posta adresine Microsoft Word dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Gönderilecek e-posta, yazı ve İngilizce özeti ile birlikte; yazarın akademik unvanı, görev yaptığı kurum, fakülte ve ana bilim dalı bilgilerini, kurumsal e-posta ve sosyal medya hesaplarının bilgilerini ve fotoğrafını içermelidir.