Yeryüzünde, zeytin ağacı kadar efsanelere konu olan başkaca ağaç yok denilse yeridir. Zira, insanlardan peygamberlere, papazlara, Yunan tanrılarından, firavunları konu alan pek çok hikayenin ve efsanenin ana mevzusudur zeytin ağacı. Bu efsanelerin hemen hepsi; zeytin ağacının ömrü, değeri, asaleti, insanlığa yararı ve kutsallığı ile ilgilidir...

Yazının devamı için tıklayınız...

Çalışma yaşamının dijital dönüşümü doğrultusunda, Avrupa Birliği Parlamentosunun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu, hazırladığı bir rapor ile Birlik Komisyonunu işçinin ulaşılabilir olmama hakkının güvence altına alınması konusunda asgari gereklilikleri belirleyen bir AB yönergesi önerisi sunmaya davet etti...

Yazının devamı için tıklayınız...

Dijital varlıkların önemi arttıkça, bu varlıların öncelikle sağlararası işlemlere konu olması ile birçok hukuki soru ve sorun ortaya çıkmış, son zamanlarda ise bu varlıkların ölüme bağlı tasarrufların konusu olup olamayacağı, mirasçılara intikalinin mümkün olup olmadığı uyuşmazlıklara konu olmaya başlamıştır. 

Dijital dünyanın sürekli gelişimine bağlı olarak, dijital varlıkların nelerden oluştuğunu net olarak belirlemek mümkün değildir dolayısıyla  “dijital miras” kavramının yaygın kabul gören bir tanımı da bulunmaktadır.  

Yazının devamı için tıklayınız...

Karşılaştırmalı hukukta yapısal eşitsizlik kavramına dair en bilinen örneklerden biri Alman Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Bürgschaft kararıdır. Karara konu olayda kefalet sözleşmesinde herhangi bir kişisel menfaati olmadan ekonomik gücünü aşan bir yükümlülüğün varlığı tespit edilmiştir. Mahkeme, tarafların pazarlık güçleri açısından yapısal bir eşitsizlik olduğuna ve zayıf tarafın korunması amacıyla sözleşmeye müdahale yetkisinin varlığına dikkat çekmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız...

Bilindiği üzere 21. yüzyılda teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesi birçok farklı bilimsel disiplin ve toplumsal olgunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Akıllı telefonların ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla bilgiye erişimde de görsellik ve grafik tasarım ön plana çıktı. Hayatımızda her zaman var olan tasarımın içinde de “insan odaklı tasarım/kullanıcı deneyimi tasarımı” gibi yeni yaklaşımlar takip edilmeye başlandı...

Yazının devamı için...

Günümüzde kat mülkiyeti düzeni, çok sayıda kişinin yoğun olarak yaşadıkları ve ortak yerleri paylaştıkları bir yaşam alanıdır. Bilhassa, kendi sosyal alanlarını, otoparkını, sağlık hizmetlerini, güvenliğini, çevre düzenini, temizlik hizmetlerini, açık ve kapalı spor alanları gibi pek çok hizmeti barındıran yapılar, bir yandan yaşam konforunu artırırken, diğer yandan yönetim sorunlarının artmasına...

Yazının devamı için tıklayınız...

Uyuşmazlık Mahkemesinin 26.10.2020 tarihli ve E. 2020/401, K. 2020/631 sayılı kararı: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 8. madde uyarınca büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesi amacıyla alt yapı koordinasyon merkezleri (AYKOME) kurulmuştur...

Yazının devamı için...

Today when we evaluate technological advancements in bio-medicine field, we come across many new issues that are far beyond human comprehension and understanding such as cloning, genetic engineering, artificial intelligence, artificial insemination, organ plantation, biobanks and so on... 

Yazının devamı için...

Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan ve insanın doğayla ilişkisinin büyük ölçüde farklılaştığı bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu yazının konusunun da özel olarak “çevre” üzerine seçilmesinin sebebi, özellikle küresel salgın sonucu geldiğimiz noktada tartışılması gerekenin yalnızca basit olarak çevrenin korunması meselesi olmanın ötesinde; ekonomi, sağlık, fen bilimleri, teknoloji ve hukuk gibi geniş alanlara yayılan etkisi olan bir “iklim krizi” ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir...

Yazının devamı için...

Pandemi nedeniyle bir eve kapatılma gününde (confinement), durumun özelliğinden dolayı rıza göstermeyi (consentement) de kapsayan bu güncel olguyu üç köşeli şablon üzerinde göstermek istiyorum. Şablonun birinci köşesinde pandemi var. Bütün dünyada korona salgını ülkeleri kasıp kavuruyor, ilacı yok gibi, aşısı bulundu deniyor ama kesin sonuca daha ulaşılamadı, geriye bir tek yol kalıyor:

Yazının devamı için...

İletişim:

Ar. Gör. Tuğçe Bilgetekin (tugce.bilgetekin@khas.edu.tr)
Ar. Gör. Ahmet Abut (ahmet.abut@khas.edu.tr)