KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2018-2019 AKADEMİK YILI DERS PLANI

BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 135 Anayasa Hukukunun Genel Esasları 3 1 5
LW 121 Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku 3 1 6
LW 131 Introduction to Roman Law 3 0 5
LW 149 Genel Kamu Hukuku I 2 0 3
AT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 1
TD 101 Türk Dili I 2 0 1
EL 101 English I 3 0 4
LW 227 Economics for Lawyers 3 0 4
  Toplam Kredi 23 29

BİRİNCİ YIL İKİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 140 Türk Anayasa Hukuku 3 1 5
LW 124 Aile Hukuku 3 1 5
LW 126 Roma Özel Hukuku 3 0 5
LW 137 Hukuki Düşünce ve Metodoloji 2 1 4
LW 142 Basic Concepts of Turkish Law 2 0 4
AT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 1
TD 102 Türk Dili II 2 0 1
EL 102 English II 3 0 4
LW 152 Genel Kamu Hukuku II 2 0 2
  Toplam Kredi 20 31

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 247 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 1 5
LW 249 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 1 5
LW 205 İdare Hukuku I 3 0 4
LW 341 Philosophy of Law 2 1 4
LW 207 International Law I 3 0 4
EL 201 English III 3 0 4
KHAS KHAS Seçmeli 0   1
LW-1x Seçmeli Ders 2 0 3
KHAS 100 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KHAS Seçmeli) 0 1
KHAS 200 Girişimcilik ve Yenilikçilik (KHAS Seçmeli) 0 1
LW 139 Siyaset ve Hukuk (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 243 Siyasal Katılım Hakları (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 141 Anthropology and Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 145 Comparative and Contemporary Issues in European Law** 2 0 9
LW 229 Comparative Legal Systems (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 144 Law, Literature and Art (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 143 Hukukta Araştırma Yöntemleri (Seçmeli Ders)* 2 0 3
CF 121 Sözlü Hukuki İletişim Becerileri (Seçmeli Ders)* 2 0 3
  Toplam Kredi 19 30

İKİNCİ YIL DÖRDÜNCÜ YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 248 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 1 4
LW 250 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 1 4
LW 206 İdare Hukuku II 3 0 4
LW 208 International Law II 3 0 4
LW 360 Sociology of Law 3 1 4
LW 252 Public Finance for Lawyers 3 0 3
EL 202 English IV 3 0 4
LW-2XX Seçmeli Ders II 2 0 3
LW 148 Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 146 Comparative and Contemporary Issues in European Law** 2 0 9
LW 256 International Law of the Sea (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 238 Türk Hukuk Tarihi (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 352 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 254 Legal Writing and Translation (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 150 Felsefeye Giriş ve Bilim Felsefesi (Seçmeli Ders)* 2 0 3
CF 122 Yazılı Hukuki İletişim Becerileri (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 230 Refugee Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 232 Özel Hukuk Boyutuyla Sağlık Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 258 Social and Economic Rights (Seçmeli Ders)* 2 0 4
  Toplam Kredi 23 30

ÜÇÜNCÜ YIL BEŞİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 301 Eşya Hukuku I 2 1 4
LW 339 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3 1 4
LW 323 Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku 3 2 4
LW 309 Medeni Usul Hukuku I 3 1 4
LW 347 Ceza Hukuku Özel Hükümler I 2 1 4
LW 315 Vergi Hukuku 3 0 4
LW 446 International Commercial Arbitration 2 0 3
LW-3xx Seçmeli Ders III 2 0 3
LW 237 Avukatlık Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 216 Kriminoloji (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 239 European and International Media Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 363 International Moot Courts I (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 356 Unification of Private Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 349 International Humanitarian Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 355 Hukuk Kliniği – Uluslararası Hukuk ve Mülteci Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 357 Hukuk ve Kendini İfade Sanatı (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 343 Ekonomik Suçlar (Seçmeli Ders) 2 0 3
  Toplam Kredi     30

ÜÇÜNCÜ YIL ALTINCI YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 302 Eşya Hukuku II 2 1 4
LW 316 Şirketler Hukuku 3 1 4
LW 310 Medeni Usul Hukuku II 2 1 4
LW 348 Ceza Hukuku Özel Hükümler II 2 1 4
LW 324 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku 2 1 4
LW 328 Human Rights Law 3 0 4
LW 313 İdari Yargı 2 0 3
LW-4xx Seçmeli Ders IV 2 0 3
LW 353 Spor Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 330 Bilişim Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 358 Tüketici Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 345 Minority Rights (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 361 International Trade Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW366 International Moot Courts II (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 340 Vergi Uyuşmazlıkları (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 354 Law and Information Communication Technology (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 362 Hukuk Kliniği – Sağlık Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 321 İmar Hukuku (Seçmeli Ders) 2 0 3
LW 364 International Criminal Law (Seçmeli Ders) 2 0 4
  Toplam Kredi 18 30

DÖRDÜNCÜ YIL YEDİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 401 Devletler Özel Hukuku I 2 1 4
LW 417 Deniz Ticaret Hukuku 2 1 4
LW 435 İcra Hukuku 3 1 5
LW 407 Ceza Usul Hukuku I 2 1 4
LW 427 Bireysel İş Hukuku 2 1 4
LW 445 European Union Law 2 1 5
LW-5xx Seçmeli Ders - V     3
KHAS 400 Hukuk Kliniği (Kadın ve Çocuk Çalışmaları - Tüketici Hukuku) (KHAS Seçmeli) 0 1
LW 419 Rekabet Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 443 Çevre Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 452 Adli Tıp (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 241 Sağlık Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 439 International Sales Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW451 Comparative Economic Crimes (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 423 Adil Yargılanma Hakkı (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 441 International Courts and Tribunals (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 449 Hukuk Kliniği – Tüketici Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
  Toplam Kredi 15 29

DÖRDÜNCÜ YIL SEKİZİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T U AKTS
LW 402 Devletler Özel Hukuku II 2 1 4
LW 434 Sigorta Hukuku 2 1 4
LW 408 Ceza Usul Hukuku II 3 1 4
LW 438 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 1 4
LW 442 Miras Hukuku 3 1 5
LW 440 Toplu İş Hukuku 2 0 4
LW 444 Bitirme Tezi (Kamu Hukuku – Özel Hukuk) 0 1 3
LW-6xx Seçmeli Ders - VI 2 0 3
LW458 International Tax Law (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW460 İflâs Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 424 Sermaye Piyasası Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 422 Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 359 Law of Transportation (Seçmeli Ders)* 2 0 4
LW 432 Çocuk Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 436 Tebligat Hukuku (Seçmeli Ders)* 2 0 3
LW 454 Hukuk Kliniği – Kadın ve Çocuk Çalışmaları (Seçmeli Ders)* 2 0 1
  Toplam Kredi 17 31

 

*Seçimlik derslerden sadece biri alınacaktır.
** Bu ders sadece Erasmus öğrencilerine açıktır. Bu dersin AKTS kredisi, toplam AKTS kredisinde dikkate alınmayacaktır.