KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2020-2021 AKADEMİK YILI DERS PLANI

2020-2021 Akademik Yılında Fakültemizde eğitimine başlayacak olan öğrencilerimiz için uygulanacak olan ders planımız aşağıdaki gibidir:
(Yeni eğitim modeli kapsamındaki ders içeriklerine https://yem.khas.edu.tr/ adresinden, diğer derslerin içeriklerine ise https://law.khas.edu.tr/tr/lisans-programi/ders-icerikleri adresinden ulaşabilirsiniz.)

2020-2021 Akademik Yılı Öncesinde Fakültemizde Eğitime Başlayan Öğrencilerin Tabi Olduğu Ders Planı için tıklayın.

HUKUK BÖLÜMÜ ÇEKİRDEK MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler   ve Sonuçları  Origins   and Consequences  3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık   Tarihi  History   of Humankind  3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel   Değerler ve Etik  Universal   Values and Ethics  3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı   Düşünme  Computational   Thinking  3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical   Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
LAW101 Medeni   Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku  Civil   Law–Basic Concepts–Law of Persons 3 1 0 3 5
LAW103 Anayasa   Hukukunun Genel Esasları  General   Principles of Constitutional Law  3 1 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 20 2 0 20 33
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal   Sorumluluk Projesi Civic   Responsibility Project  0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical   Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
LAW102 Türk   Anayasa Hukuku  Turkish   Constitutional Law 3 1 0 3 4
LAW104 Genel   Kamu Hukuku General   Public Law 3 1 0 3 4
LAW106 Roma   Hukuku'na Giriş Introduction   to Roman Law  3 0 0 3 6
LAW108 Hukuki   Düşünce ve Metodoloji  Legal   Thought and Methodology 2 1 0 2 3

 
Çekirdek   Seçmeli  Core   Elective  3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 16 5 0 17 27
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern   Türkiye Tarihi 1 Modern   History of Turkey 1 2 0 0 2 2
LAW201 Roma   Özel Hukuku  Roman   Private Law 3 0 0 3 4
LAW203 Borçlar   Hukuku Genel Hükümler 1 Law of   Obligations General Provisions 1 3 1 0 3 5
LAW205 İdare   Hukuku 1 Administrative   Law 1 3 1 0 3 5
LAW207 Ceza   Hukuku Genel Hükümler 1 Criminal   Law General Provisions 1 3 1 0 3 5
LAW209 Hukuk   Felsefesi  Philosophy   of Law  2 1 0 3 4

 
Serbest   Seçmeli 1 Free   Elective 1 3 0 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 19 4 0 20 31
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye   Tarihi 2 Modern   History of Turkey 2 2 0 0 2 2
LAW202 Uluslararası   Hukuk International   Law 3 1 0 3 7
LAW204 Borçlar   Hukuku Genel Hükümler 2 Law of   Obligations General Provisions 2 3 1 0 3 4
LAW206 İdare   Hukuku 2 Administrative   Law 2 3 1 0 3 5
LAW208 Ceza   Hukuku Genel Hükümler 2 Criminal   Law General Provisions 2 3 1 0 3 5

 
Serbest   Seçmeli 2 Free   Elective 2 3 0 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 17 4 0 17 29
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW301 Eşya   Hukuku 1 Property   Law 1 2 1 0 3 4
LAW303 Ticari   İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku  Commercial   Enterprises Law and Law of Negotiable Instruments  3 2 0 3 5
LAW305 Borçlar   Hukuku Özel Hükümler  Law Of   Obligations Special Provisions  3 1 0 3 4
LAW307 Vergi   Hukuku Tax Law  3 0 0 3 4
LAW309 Medeni   Usul Hukuku 1 Civil   Procedure Law 1 3 1 0 3 5
LAW311 Ceza   Hukuku Özel Hükümler  Criminal   Law Special Provisions 3 2 0 3 5

 
Alan   Seçmeli 1 Field   Elective 1 2 1 0 2 4
Yarıyıl Toplamı 19 8 0 20 31
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW302 Eşya   Hukuku 2 Property   Law 2 2 1 0 2 4
LAW304 Şirketler   Hukuku  Company   Law 3 1 0 2 5
LAW308 İnsan   Hakları Hukuku Human   Rights Law  3 1 0 3 7
LAW310 Medeni   Usul Hukuku 2 Civil   Procedure Law 2 2 1 0 2 5

 
Alan   Seçmeli 2 Field   Elective 2 2 1 0 2 4

 
Alan   Seçmeli 3 Field   Elective 3 2 1 0 2 4
Yarıyıl Toplamı 14 6 0 13 29
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW401 Devletler   Özel Hukuku 1 Private   International Law 1 2 1 0 2 4
LAW403 Hukukçular   İçin Ekonomi Economics   for Lawyers  3 0 0 2 5
LAW405 Aile   Hukuku  Family   Law  3 1 0 3 4
LAW407 Ceza   Usul Hukuku 1 Criminal   Procedure Law 1 2 1 0 2 4
LAW409 Bireysel   İş Hukuku  Individual   Labour Law  2 1 0 2 4
LAW411 İcra ve   İflâs Hukuku Enforcement   and Bankruptcy Law  3 1 0 3 6

 
Alan   Seçmeli 4 Field   Elective 4 2 1 0 2 4
Yarıyıl Toplamı 17 6 0 16 31
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW402 Devletler   Özel Hukuku 2 Private   International Law 2 2 1 0 2 4
LAW404 Toplu İş   Hukuku  Collective   Labour Law  2 0 0 2 4
LAW406 Sosyal   Güvenlik Hukuku  Social   Insurance Law  2 1 0 2 4
LAW408 Ceza   Usul Hukuku 2 Criminal   Procedure Law 2 3 1 0 3 4
LAW410 Miras   Hukuku  Law of   Inheritance  3 1 0 2 5

 
Alan   Seçmeli 5 Field   Elective 5 2 1 0 2 4

 
Alan   Seçmeli 6 Field   Elective 6 2 1 0 2 4
Yarıyıl Toplamı 16 6 0 15 29
GENEL TOPLAM 137 41 0 138 240
               
HUKUK BÖLÜMÜ ÇEKİRDEK MÜFREDATI ALAN   SEÇMELİ DERSLER
3.   SINIF GÜZ YARIYILI ALAN SEÇMELİ DERSLER*
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW331 Siyaset   ve Hukuk (Seçmeli Ders) Politics   and Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW333 Siyasal   Katılım Hakları (Seçmeli Ders) Political   Participation Rights (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW335 Antropoloji   ve Hukuk (Seçmeli Ders)  Anthropology   and Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW337 Karşılaştırmalı   Hukuk Sistemleri (Seçmeli Ders) Comparative   Legal Systems (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW339 Mülteci   Hukuku (Seçmeli Ders) Refugee   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW341 Uluslararası   Farazi Dava Yarışmaları 1 (Seçmeli Ders) International   Moot Courts 1 (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW343 Comparative   and Contemporary Issues in European Law 1** 2 1 0 2 9
* Beşinci yarıyıl öğrencileri bu   listedeki seçmeli derslerden yalnızca birini almakla ve başarmakla   yükümlüdür.
** Bu dersi sadece Fakülte’ye gelen   Erasmus öğrencileri seçebilecektir.
3.   SINIF BAHAR YARIYILI ALAN SEÇMELİ DERSLER***
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW330 Avukatlık   Hukuku (Seçmeli Ders) Law of   Legal Profession (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW332 Kriminoloji(Seçmeli Ders) Criminology   (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW334 Fikri ve   Sınai Haklar Hukuku (Seçmeli Ders) Intellectual   and Industrial Property Rights Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW336 Tüketici   Hukuku (Seçmeli Ders) Consumer   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW338 İmar   Hukuku (Seçmeli Ders) Zoning   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW340 Vergi Uyuşmazlıkları   (Seçmeli Ders) Tax   Disputes (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW342 Temel   Hak ve Özgürlüklerin Korunması (Seçmeli Ders) Protection   of Fundamental Rights and Freedoms (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW344 Türk   Hukuk Tarihi (Seçmeli Ders) Turkish   Legal History (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW346 Toplumsal   Cinsiyet ve Hukuk (Seçmeli Ders) Gender   and Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW348 Uluslararası   Deniz Hukuku (Seçmeli Ders) International   Law of the Sea (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW350 Hukuki   Yazım ve Tercüme (Seçmeli Ders) Legal   Writing and Translation (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW352 Sosyal   ve Ekonomik Haklar (Seçmeli Ders) Social   and Economic Rights (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW354 Hukuk   Sosyolojisi (Seçmeli Ders) Sociology   of Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW356 Özel   Hukukun Yeknesaklaştırılması (Seçmeli Ders) Unification   of Private Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW358 Uluslararası   İnsancıl Hukuk (Seçmeli Ders) International   Humanitarian Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW360 Uluslararası   Farazi Dava Yarışmaları 2 (Seçmeli Ders) International   Moot Courts 2 (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW362 Comparative   and Contemporary Issues in European Law 2 **** 2 1 0 2 9
***Altıncı   yarıyıl öğrencileri, “Alan Seçmeli Ders – 2” ve “Alan Seçmeli Ders – 3”   tablosunda yer alan toplam iki dersi almakla ve başarmakla yükümlüdür.
**** Bu dersi sadece Fakülte’ye gelen   Erasmus öğrencileri seçebilecektir. 
4.   SINIF GÜZ YARIYILI ALAN SEÇMELİ DERSLER*****
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW431 Spor   Hukuku (Seçmeli Ders) Sports   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW433 Bilişim   Hukuku (Seçmeli Ders) Information   Technology Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW435 Rekabet   Hukuku (Seçmeli Ders) Competition   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW437 Deniz   Ticaret Hukuku (Seçmeli Ders) Maritime   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW439 Amerikan   Hukuk Sistemine Giriş (Seçmeli Ders) Introduction   to US Legal System (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW441 Kamu   Hukuku Boyutuyla Sağlık Hukuku (Seçmeli Ders) Public   Law Dimension of Health Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW443 Adil   Yargılanma Hakkı (Seçmeli Ders) Right to   Fair Trial (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW445 Avrupa   Birliği Hukuku (Seçmeli Ders) European   Union Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW447 Azınlık   Hakları (Seçmeli Ders) Minority   Rights (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW449 Hukuk,   Edebiyat ve Sanat (Seçmeli Ders) Law,   Literature and Art (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW451 Uluslararası   Ticaret Hukuku (Seçmeli Ders) International   Trade Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
***** Yedinci yarıyıl öğrencileri bu   listedeki seçmeli derslerden yalnızca birini almakla ve başarmakla   yükümlüdür.
4.   SINIF BAHAR YARIYILI ALAN SEÇMELİ DERSLER******
DERS   KODU DERS   ADI (TR) DERS   ADI (EN) T U L KR AKTS
LAW432 Adli Tıp   (Seçmeli Ders) Forensic   Medicine (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW434 Sigorta   Hukuku (Seçmeli Ders) Insurance   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW436 Sermaye   Piyasası Hukuku (Seçmeli Ders) Capital   Market Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW438 Uluslararası   ve Avrupa İş Hukuku (Seçmeli Ders) International   and European Labour Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW440 Çocuk   Hukuku (Seçmeli Ders) Child   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW442 Tebligat   Hukuku (Seçmeli Ders) Notice   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW444 Araştırma   Tezi (Kamu Hukuku – Özel Hukuk)  (Seçmeli Ders) Research   Thesis (Public Law – Private Law) (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW446 Araştırma   Tezi (İngilizce)(Kamu Hukuku – Özel   Hukuk) (Seçmeli Ders) Research   Thesis (English) (Public Law – Private Law) (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW448 Uluslararası   Ticari Tahkim (Seçmeli Ders) International   Commercial Arbitration(Elective   Course) 2 1 0 2 4
LAW450 Uluslararası   Satım Hukuku (Seçmeli Ders) International   Sales Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW452 Uluslararası   Vergi Hukuku (Seçmeli Ders) International   Tax Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW454 Taşıma   Hukuku (Seçmeli Ders) Law of   Transportation (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW456 Çevre Hukuku   (Seçmeli Ders) Environmental   Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
LAW458 Özel   Hukuk Boyutuyla Sağlık Hukuku (Seçmeli Ders) Private   Law Dimension of Health Law (Elective Course) 2 1 0 2 4
****** Sekizinci yarıyıl öğrencileri,   “Alan Seçmeli Ders – 5” ve “Alan Seçmeli Ders – 6” tablosunda yer alan toplam   iki dersi almakla ve başarmakla yükümlüdür.