Hukuk Kliniği

Hukuk Kliniklerinin Amacı ve Önemi

Hukuk kliniği uygulaması, hukuk eğitiminin sadece teoriyle sınırlı kalmaması ve eğitimde teorik bilgiler yanında pratik metotlara yer verilmesini amaçlar. Böylece öğrencilerin henüz mezun olmadan önce uygulamanın içine dâhil edilmesi sağlanır. Hukuk kliniği derslerinde gündelik hayatta hukuk, gerçek müvekkil kliniği, canlandırma klinikleri, yasama klinikleri, farazi dava yarışmaları gibi metotlar uygulanmaktadır. Hukuk kliniklerinin diğer önemli bir yönü, hukuk hizmetinden yeterince yararlanamayan toplum kesimlerinin de kendi hayatlarıyla ilgili sorunların çözümünde veya işlerinin takibinde, hukuktan yararlanmalarına olanak sağlaması ve destek vermesidir.

Hukuk Kliniklerinin Gelişimi

Hukuk klinikleri, 1970’lerden bu yana başta ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmaktadır. Ülkemizde de hukuk klinikleri uygulamasına son yıllarda yer verilmeye başlanmıştır. T.C. Adalet Bakanlığı’nın Avrupa Birliği İlerleme Sürecinde hazırlamış olduğu Yargı Reformu Stratejisinin güncellenmesi kapsamında "Adalete Erişim'in Geliştirilmesi" başlıklı 9. Amacında "Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması" hedefi öngörülmektedir. Diğer yandan Bakanlığa bağlı Proje Eşgüdüm Kurulu tarafından alınan karar gereğince ülkemizde hukuk kliniklerinin oluşturulması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "Hukuk Klinikleri Projesi" yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında Türkiye’deki hukuk eğitimi içerisinde hukuk kliniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Klinikleri

Öğrencilerine yenilikçi ve modern bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlayan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından itibaren hukuk kliniği çalışmalarına yer verecektir. Başlangıç aşamasında dört adet hukuk kliniği dersi açılacaktır. Bu dersler seçimlik ders niteliğindedir. Hukuk klinikleri kapsamında açılacak seçimlik dersler:

Uluslararası Hukuk ve Mülteci Hukuku

Kadın ve Çocuk Çalışmaları

Sağlık Hukuku

Tüketici Hukuku