Kulvar Sisteminin Amacı ve Önemi

kulvar sistemi

İlk kez 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilmeye başlanan kulvar sistemiyle, hukuk öğrencileri, lisans eğitimleri süresince bir ya da birden fazla alanda uzmanlaşma şansı yakalamaktadır. Fakülte tarafından belirlenmiş kulvarlar içerisinden, en az dört seçimlik ders alıp başarmış olan öğrencilere, mezuniyet aşamasında ilgili alana uzmanlaştıklarına dair belge verilmektedir.

Kulvar Sistemine İlişkin Önemli Hususlar

2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere kabul edilen Hukuk Fakültesi müfredatında yer alan seçimlik derslerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla, beş ayrı kulvar altında toplanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla kulvar sistemi, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrenim süresi boyunca herhangi bir kulvarın ders listesinen en az dört seçimlik ders almış ve başarmış öğrenciler için söz konusudur.

İlgili kulvarın ders listesinden en az dört seçimlik ders alıp başarmış olma şartını yerine getirdiği sürece, bir öğrenci birden fazla kulvarı tamamlayabilmektedir.

Kulvarlar ve ilgili seçimlik dersler için tıklayınız.