ADLİYE GEZİSİ

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencileriyle birlikte aralık ayında bir adliye gezisi gerçekleştirdi. Dersin öğretim görevlisi ve aynı zamanda avukat olan Av. Prof. Dr. Süheyl Donay eşliğinde gerçekleştirilen bu gezide, öğrencilerimiz ceza yargılaması dersinde aldıkları teorik eğitimin uygulamada nasıl şekillendiğini, işin pratik boyutunu görme şansı buldu. Bu doğrultuda, ertesi yıl birer hukuk fakültesi mezunu olarak bir mesleğe yönelecek olan öğrencilerimizin hakim, cumhuriyet savcısı ve avukatlar ile tecrübe paylaşımında bulunması, kendilerine mesleki tercihleri ve gelecek planlamaları konusunda verimli bir fırsat sunmuş oldu.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencileriyle birlikte aralık ayında bir adliye gezisi gerçekleştirdi. Dersin öğretim görevlisi ve aynı zamanda avukat olan Av. Prof. Dr. Süheyl Donay eşliğinde gerçekleştirilen bu gezide, öğrencilerimiz ceza yargılaması dersinde aldıkları teorik eğitimin uygulamada nasıl şekillendiğini, işin pratik boyutunu görme şansı buldu. Bu doğrultuda, ertesi yıl birer hukuk fakültesi mezunu olarak bir mesleğe yönelecek olan öğrencilerimizin hakim, cumhuriyet savcısı ve avukatlar ile tecrübe paylaşımında bulunması, kendilerine mesleki tercihleri ve gelecek planlamaları konusunda verimli bir fırsat sunmuş oldu.

ADLİ TIP KURUMU GEZİSİ

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak düzenlemiş olduğumuz “Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu”nda bizlere çok değerli yardımlarda bulunan öğrencilerimize teşekkür etmek adına yine Fakültemiz tarafından bir Ankara gezisi düzenlendi. Gezimizin ilk günü olan 10 Nisan 2016 Pazar günü, ilkin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi bir rehber eşliğinde gezildi, daha sonra 1. Meclis-Kurtuluş Savaşı Müzesi ve 2. Meclis-Cumhuriyet Müzesi ziyaret edildi. 11 Nisan 2016 günü ise Anıtkabir ziyareti ile başlanan günün ardından gerçekleştirilen Yargıtay ve TBMM ziyaretlerinde öğrencilerimize kurumların işleyişleri ile ilgili çok değerli bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenen “Saraydan Kız Kaçırma” eseri izlenerek gezimizin ikinci günü tamamlandı. Gezimizin son günü ise, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ziyaretleri gerçekleştirildi ve öğrencilerimiz bu kurumların işleyişi hakkında da önemli bilgiler edinerek Ankara gezisini tamamladı.

AVRUPA KURUMLARI VE MAHKEMELERİ AKADEMİK GEZİSİ

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi on dört öğrenci ve iki akademik personelin katılımıyla 17-23 Nisan 2016 tarihleri arasında Avrupa Kurumları ve Mahkemeleri Akademik Gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında öncelikle Luxembourg’da Avrupa Birliği Adalet Divanı ziyaret edildi. Ziyaret sırasında öğrenciler Dr. G. Vallindas ve G. Gryllos tarafından verilen eğitim konferansına katıldı ve başta Mahkeme’nin işleyişi, son dönem içtihatları ve Mahkeme’de kariyer olanaklarına ilişkin olmak üzere Avrupa Birliği Hukuku kapsamında bilgi edindi. Öğrenciler, Luxembourg’un ardından Strasbourg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) ziyaret ederek, Büyük Daire’nin Khamtokhu and Aksenchik v. Russia duruşmasını izledi. Strasbourg’da AİHM ziyaretinin ardından Avrupa Konseyi ziyareti gerçekleştirildi. Burada öğrenciler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Asil Üyesi Dr. Leyla Şahin Usta tarafından gerçekleştirilen Avrupa Konseyi’nin işleyişine ve Türkiye ile ilişkilerine dair bir söyleşiye ve ayrıca AİHM kararlarının icrasına ilişkin eğitim konferansına katıldı. Daha sonra Brüksel’e giden öğrenciler, öncelikle Avrupa Birliği Parlamentosu’nu ziyaret etti ve burada Avrupa Birliği’nin işleyişine ilişkin eğitim konferansına katıldı. Son olarak ise, Brüksel’de NATO ziyareti yapıldı ve NATO’nun işleyişine ve kariyer olanaklarına ilişkin Eric Povel’ın katılımıyla öğrenciler için bir söyleşi düzenlendi.