Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri Hakkında

Kariyer Günleri

 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerin iyi bir hukuk formasyonuna sahip olmalarına ve mesleki hayatlarında diledikleri kariyer planlarını yapabilmelerine olanak sağlamak üzere, çeşitli büro, kurum ve kuruluşların katkılarıyla her sene Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri düzenlemektedir. Böylelikle öğrenciler hem uygulama ile ilgili önemli bilgiler edinmekte, hem de hukukun çeşitli alanlarında faaliyet gösteren hukuk büroları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve şirketlerle lisans eğitimi sırasında tanışarak, kariyerlerini şekillendirebilme şansını elde etmektedirler. 


Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, öğrencilerimizin katılımcı hukuk bürolarına ve bu büroların faaliyetlerine ilişkin bilgi edinmeleri ve buralarda staj imkanına sahip olabilmeleri yanında, hukukçu olarak görev alabilecekleri kurum ya da kuruluşları ve iyi yetişmiş hukukçulara çok ihtiyaç duyulan alanları tanımalarının da bir o kadar önemli olduğu inancındayız. İyi bir hukukçu olmanın yanında insan hakları, sendikal faaliyetler, çevrenin korunması, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklarla mücadele vb. konularda duyarlı öğrenciler yetiştirmek, misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

İletişim: hukukkariyergunleri@khas.edu.tr

Katılım Gösteren Hukuk BürolarıAfiş 2017

 • Akol Özok Namlı Avukatlık Ortaklığı
 • Aslan Hukuk Bürosu
 • Bayraktar Hukuk Bürosu
 • Bezen & Partners
 • Birsel Hukuk
 • Boden Hukuk Bürosu
 • Çetinel Hukuk Bürosu
 • Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu
 • Egemenoğlu Hukuk Bürosu
 • Erçin Bilgin Bektaşoğlu Avukatlık Bürosu
 • Esin Avukatlık Ortaklığı
 • Gün & Partners Avukatlık Bürosu
 • Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı
 • Karcılıoğlu & Emrağ Hukuk Bürosu
 • Köksal Avukat Ortaklığı
 • Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu
 • Moroğlu Arseven Ortak Avukatlık Bürosu
 • Paksoy Ortak Avukat Bürosu
 • Taboğlu & Demirhan Ortak Avukat Bürosu

Katılım Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

 • Deriş Patent ve Marka Acentacılığı A.Ş
 • Doğuş Holding
 • Garanti Bankası

Katılım Gösteren Sendikalar

 • Selüloz-İş Sendikası
 • Toprak İşveren Sendikası
Etkinlik 3 2017

 

Katılım Gösteren Hukuk BürolarıAfiş 1

 • Akol Avukatlık Bürosu
 • Aksan Hukuk Bürosu
 • Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı
 • Altaş Avukatlık Ortaklığı
 • Batı Ortak Avukatlık Bürosu
 • Bayraktar Hukuk Bürosu
 • Bezen & Partners
 • Birsel Hukuk
 • Canaz Yılmaz Hukuk Bürosu
 • Çakmak-Gökçe Avukatlık Bürosu
 • Çukur & Yılmaz Hukuk Bürosu
 • Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu
 • ELİG Ortak Avukat Bürosu
 • Erçin Bilgin Bektaşoğlu Avukatlık Bürosu
 • Esin Avukatlık Ortaklığı
 • Gemicioğlu Hukuk Bürosu
 • Gül Yanık Hukuk Bürosu
 • Gün & Partners Avukatlık Bürosu
 • Gür Hukuk Bürosu
 • Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı
 • Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu
 • Karcılıoğlu & Emrağ Hukuk Bürosu
 • Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu
 • Mert Van Hukuk Bürosu
 • Paksoy Ortak Avukat Bürosu
 • Pekin & Pekin Hukuk Bürosu
 • Taboğlu & Demirhan Ortak Avukat Bürosu
 • Yazıcı Legal Hukuk Bürosu
 • Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı

Katılım Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

 • BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
 • Kaos-GL Derneği
 • Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
 • LAMBDA İstanbul Derneği
 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 • Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
 • Uluslararası Af Örgütü

Katılım Gösteren Sendikalar

 • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
 • Selüloz-İş Sendikası
 • Toprak İşveren Sendikası
 • Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Katılım Gösteren Özel Sektör Kuruluşları

 • British American Tobacco
 • Deriş Patent ve Marka Acentacılığı A.Ş.
 • Doğuş Holding
 • Garanti Bankası A.Ş.
 • Tekfen Holding
 • Total Oil Türkiye A.Ş.
 • Türkiye Ekonomi Bankası

Katılım Gösteren Kamu Kuruluşları

 • Merkez Bankası
 • Rekabet Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
 • Türk Patent Enstitüsü
Kariyer Günleri 2015

 

Katılım Gösteren Hukuk BürolarıAfiş 2

 • Altaş Avukatlık Bürosu
 • Akol Avukatlık Bürosu
 • Aksan Hukuk Bürosu
 • Bezen & Partners
 • Birsel Hukuk
 • Çukur-Yılmaz Hukuk Bürosu
 • Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu
 • ELİG Ortak Avukat Bürosu
 • Erçin Bilgin Bektaşoğlu Avukatlık Bürosu
 • Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu
 • Gün Hukuk Bürosu
 • Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı
 • Karcılıoğlu & Emrağ Hukuk Bürosu
 • Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu
 • Pekin & Pekin Hukuk Bürosu
 • Yazıcı-Legal Hukuk Bürosu

Katılım Gösteren Özel Sektör Kuruluşları

 • Doğuş Holding
 • Garanti Bankası A.Ş.
Kariyer Günleri 2014