DENİZ UGAN ÇATALKAYA

Assistant Professor DENİZ UGAN ÇATALKAYA

D BLOK 1. KAT 240

+90 (212) 5336532 - 1478

CV

Education

Doctorate

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Özel Hukuk

Master's Degree

UNIVERSITE PARİS I PANTHEON-SORBONNE
Hukuk

Bachelor's Degree

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Research Areas

  • İş Hukuku
  • Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Avrupa Birliği İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Work Experience

2008 / 2017 Kadir Has Ünviversitesi
Araştırma Görevlisi

2017 / Continuing Kadir Has Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi

Administrative Duties

Görev Adı Görev Yeri Başlangıç tarihi Bitiş Tarihi
Müdür Yardımcısı Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 01.02.2021 01.06.2023
Anabilim Dalı Başkanı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 01.01.2019 01.01.2021
Dekan Yardımcısı Hukuk Fakültesi 03.09.2018 31.12.2020

Publications

  • Ugan Çatalkaya, Deniz (2023), "Demokratik ve Barışçıl Toplu Eylem Hakkının Kullanılması İş Sözleşmesini Fesih Nedeni Olabilir mi Sorusuna Yanıt Arayışı: Yargıtayın Zorlu Görevi", Çalışma ve Toplum, Vol.3, No.78, 2069-2120 DOI: 10.54752/ct.1325491
  • Ugan Çatalkaya, Deniz (2022), "Pandemi (Covid-19) Sürecinde Evden Çalışma: İşçinin İş Yaşamı – Özel Yaşam Dengesi, Sosyal Temastan Uzak ancak Sürekli Ulaşılabilir Olma Çelişkisi Üzerine Düşünceler", İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar – V, Pandeminin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri, On İki Levha
  • Güzel, Ali; Çatalkaya, Deniz Ugan; Heper, Hande (2022), "Fundamental Rights and Freedoms of Citizen-Employee in Labour Law", Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, No.71, 221-263 DOI: 10.26650/annales.2022.71.0012
  • Ugan Çatalkaya, Deniz (2021), "İş Hukukunda Eşitlik İlkesinin İki Bileşeni: İşverenin Dar Anlamda Eşit Davranma Borcu ve Ayrım Yasağı ", Çalışma ve Toplum, Vol.2, No.69, 859-898
  • Ugan Çatalkaya, Deniz (2021), "Çalışma saatleri dışında zihniniz halen iş ile mi meşgul?” Özel Yaşam ile İş Yaşamı Arasındaki Sınırların Bulanıklaşması ve “Ulaşılabilir Olmama Hakkı” Üzerine", KHAS Hukuk Bülteni 2020-2021 Akademik Yılı Derlemesi, On İki Levha

Projects

Project Name Role in the Project Project Type Fund Establishment Project Date
İŞYERİ/İŞLETME DÜZEYİNDE İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ: SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ ANALİZ EDİLEREK MEVZUATA YÖNELİK TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİNİN OLUŞTURULMASI Araştırmacı Ulusal Proje TÜBİTAK ARDEB 25.08.2023
25.08.2025

Courses Offered

Course Name Course Code Period
Research Thesis (Turkish) (Public Law – Private Law) (Elective Course) LAW444 2023/24 Spring
Collective Labour Law LAW404 2023/24 Spring
Social Insurance Law LAW406 2023/24 Spring
Employment Contracts ÖH516*3 2023/24 Spring
International and European Labour Law (Elective Course) LAW438 2023/24 Spring