EKİN ÖMEROĞLU

Associate Professor EKİN ÖMEROĞLU

D BLOK 2. KAT 238

+90 (212) 5336532 - 1460

CV

Education

Doctorate

Istanbul University
Private Law

Master's Degree

Istanbul University
Private Law

Bachelor's Degree

Istanbul University
Law

Research Areas

 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Milletlerarası Tahkim Hukuku

Work Experience

2010 / 2017 Kadir Has University Faculty of Law, Private International Law Department
Research Assistant

2017 / Continuing Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Assistant Professor

Administrative Duties

Görev Adı Görev Yeri Başlangıç tarihi Bitiş Tarihi
Head of Law Department Kadir Has University, School of Graduate Studies 26.12.2020 01.10.2022
Üniversite Mevzuat Komisyonu Kadir Has Üniversitesi 20.07.2020
Coordinator of Double Major and Minor Programs Kadir Has University, Faculty of Law 02.09.2019 01.10.2022

Publications

 • Ömeroğlu, Ekin (2023), "Milletlerarası Özel Hukukta Akıllı Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk ile Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Tespiti", Seçkin
 • Ömeroğlu, Ekin (2023), "Türkiye'de Bulunan Yabancı Refakatsiz Çocukların Hukuki Durumu", Terazi Hukuk Dergisi, No.200,
 • (2022), "Milletlerarası Özel Hukukta Koruyucu Aile Kurumuna Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi", Public and Private International Law Bulletin, Vol.42, No.1, 1-25 DOI: 10.26650/ppil.2022.42.1.982291
 • Ömeroğlu, Ekin; Süral Efeçınar, Ceyda (2022), "Protection of Persons with Disabilities in Turkish Law ", Actualidad Juridica Iberoamericana, Vol.17,
 • Ömeroğlu, Ekin (2022), "Aile Hayatına Saygı Hakkı Kapsamında Ülkelerarası Evlat Edinme", Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri, On İki Levha Yayıncılık
 • Ömeroğlu, Ekin (2021), "“Uluslararası Finansal Kiralama Hakkında UNIDROIT Sözleşmesi, “Uluslararası Factoring Hakkında UNIDROIT Sözleşmesi”, “Uluslararası Mal Satımında Acentelik Hakkında UNIDROIT Sözleşmesi”", Yeni Lex Mercatoria ve Kaynakları, On İki Levha Yayıncılık
 • Ömeroğlu, Ekin; Süral Efeçınar, Ceyda (2021), "How Does Turkish Family Law Cope with Different Ways of Living?", Normativity and Diversity in Family Law, Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Springer
 • Ömeroğlu, Ekin (2021), "Milletlerarası Tahkim Yargılamasında Delillerin Toplanmasına İlişkin Prag Kuralları", Tahkim ve Uygulanacak Hukuk, On İki Levha Yayıncılık
 • Ömeroğlu, Ekin (2020), "Fikri Mülkiyet Haklarının İhlaline Uygulanacak Hukukta “Soft Law” Tarafından Hukuk Seçimine Yer Verilmesi", Public and Private International Law Bulletin, Vol.40, No.1,
 • Ömeroğlu, Ekin (2018), "Ayni Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda İrade Serbestisi Prensibinin Rolü", Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı, On İki Levha Yayıncılık
 • Ömeroğlu, Ekin (2017), "Aynî Haklara Uygulanacak Hukukun ve Yetkili Yargı Merciinin Tayininde İrade Serbestîsi Prensibi", Adalet Yayınevi
 • (2016), "Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin Uygulanacak Hukuk, Milletlerarası Yetki ve Milletlerarası Tahkim Bakımından Türk Hukukundaki Yeri", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Vol.29, No.127, 375-396
 • (2015), "Milletlerarası Tahkim Hukukunda Görev Belgesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol.16, No.Özel Sayı, 1885-1912
 • (2015), "Taking Evidence in International Arbitration", Coventry Law Journal, Vol.20, No.2, 1-16
 • (2013), "6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Taksitle Satış Sözleşmesi", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol.10, No.1, 73-113
 • Hacıbekiroğlu, Ekin (2012), "Milletlerarası Tahkim Hukukunda Deliller ve Delillerin Değerlendirilmesi", On İki Levha Yayıncılık

Projects

Project Name Role in the Project Project Type Fund Establishment Project Date
"Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Mevzuatının İklim Değişikliği ile Mücadele Açısından Yeterliliğinin Avrupa Birliği Mevzuatı ve Fransa Örneği Üzerinden Karşılaştırılması ve İhtiyaç Duyulan Hukuki Düzenlemelerin Belirlenmesi Araştırmacı Ulusal Proje TÜBİTAK ARDEB 15.07.2023
15.07.2025
Milletlerarası Özel Hukukta Kripto Para Alım Satımı İşlemlerine Uygulanacak Hukukun Belirlenmesini Sağlayacak Web Tabanlı İnteraktif Bir Araç Geliştirilmesi Yürütücü Ulusal Proje TÜBİTAK ARDEB 01.01.2023
01.10.2023

Courses Offered

Course Name Course Code Period
Research Thesis (Turkish) (Public Law – Private Law) (Elective Course) LAW444 2023/24 Spring
Private International Law II LAW402 2023/24 Spring
International Trade Law ÖH515*2 2023/24 Spring
Research Methods LE501 2023/24 Spring
Research Methods and Scientific Ethics LE601 2023/24 Fall
Research Methods LE501 2023/24 Fall
International Commercial Arbitration (Elective Course) LAW448 2023/24 Fall
Private International Law I LAW401 2023/24 Fall