ASLIHAN ERBAŞ AÇIKEL

Assistant Professor ASLIHAN ERBAŞ AÇIKEL

D BLOK 1. KAT 222

+90 (212) 5336532 - 1486

Education

Doctorate

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Master's Degree

UNİVERSİTAET HAMBURG
Hukuk

Bachelor's Degree

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk

Research Areas

  • Deniz Ticareti Hukuku
  • Uluslararası Deniz Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • İklim Hukuku

Work Experience

2015 / Continuing Öğretim Üyesi
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2008 / 2013 Hukuk Müşaviri
BTC Ham Petrol Boru Hattı Proje Direktörlüğü

2013 / 2015 Yrd. Doç. Dr.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Publications

  • Açıkel, Aslıhan Erbaş (2022), "Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law)", Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, No.71, 63-97 DOI: 10.26650/annales.2022.71.0013
  • (2020), "İngilizce Sözleşme Koşullarının Sözleşme İçeriğine Dahil Edilmesi", Prof. Dr. Rayegan Kender'e Saygı Günü Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu, İstanbul: Filiz Kitabevi
  • (2019), "Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün İhlali Halinde Sigortacının Sahip Olduğu Haklarla İlgili Bazı Sorunlar", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Vol.XXXV, No.2, 131-168
  • (2019), "Deniz Ticareti ve Sigorta Uyuşmazlıkları Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi", Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, İstanbul: Seçkin