İklim Krizi, Zorunlu Göç ve İnsan Hakları

16 Mayıs 2024
16:00 - 17:00
Microsoft Teams

CCLLAB, İklim Krizi ve Hukuk Seminerleri serisinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz’ı “İklim Krizi, Zorunlu Göç ve İnsan Hakları” başlıklı tebliğini sunmak üzere konuk ediyor. Seminer, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 16:00’da, ilgilenen herkese açık olarak Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

Artificial Intelligence and Current Debates in Criminal Law