Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı olarak amacımız, öğrencilerimize ceza ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin teorik bilgileri vermek ve bu bilgileri pratikte nasıl kullanacaklarının yöntemini göstermektir. Sosyal ve ekonomik ilişkilerin değişmesiyle birlikte suçluluk biçimlerinin de değişmesi günümüzde devletleri yeni suç politikaları arayışlarına itmektedir. Yine günümüzde insan haklarının uluslarüstü boyutta ele alınması ceza muhakemesi hukukunun temel kavramlarının daha fazla insan odaklı olarak yeniden biçimlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle anabilim dalına bağlı derslerde öğrencilerimizin ilerideki meslek hayatlarında geniş bir perspektifle olaylara yaklaşarak teorik bilgilerini kullanabilmeleri için çaba sarf edilmektedir.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

  • LW 567 Ağır İnsan Hakları İhlallerinden Sorumlu Kamu Görevlilerinin Bireysel Sorumluluğu
  • Terör ve İnsan Hakları
  • SBE 501 Araştırma Yöntemleri / Seminer