LITLAB-LOGO2

Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (LITLAB)

İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı (CCLLAB)​

Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (Law and Information Technologies Laboratory – LITLAB), üniversitemizin Hukuk, İşletme ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri işbirliği ile 2020 yılında kurulmuştur.

Son yıllarda hem hukuk hem de teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, multidisipliner bir bakış açısını gerekli kılmaktadır. Laboratuvar, farklı fakültelerden öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katkılarıyla disiplinlerarası bir yaklaşımla hukuk ve bilgi teknolojileri ve legal design alanında araştırmalar yapmakta ve eğitimler düzenlemektedir.

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu

Akademik Ekip:
• Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu (Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD)
• Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu (Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD)
• Misafir Öğr. Görevlisi Dr. Davut Gürses (Hukuk Fakültesi)
• Ar. Gör. Çağrı Mardin (Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuk ABD, LIT LAB Koordinatör Yardımcısı)
• Ar. Gör. Kaan Can Yıldırım (Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD)
• Ar. Gör. Sıla Adak (Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD)

Öğrenci Asistanlar:
• İlayda Yılmaz (Sanat ve Tasarım Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

İnternet sitesi: https://litlab.khas.edu.tr/

Sosyal Medya Hesapları:
https://twitter.com/khaslitlab
https://www.linkedin.com/company/khaslitlab/
https://www.instagram.com/khaslitlab/

Örnek Çalışma Linkleri:

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2021 yılı Ekim ayında gezegenimize karşı sorumluluk bilinci ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına duyduğu saygı çerçevesinde, İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı‘nı (Climate Change and Law Laboratory – CCLLAB) kurdu.

CCLLAB olarak belirlediğimiz temel amaçlar, küresel hedef olan “geleceğimizin korunması”na katkı sağlamak, gelecek kuşak hukukçuları iklim bilinci ile yetiştirmek, iklim değişikliği ile mücadelenin hukuki boyutlarına ilişkin uzun soluklu bir tartışma platform oluşturarak, akademisyenler, uzmanlar, uygulamacılar, kanun koyucular ve diğer ilgili tarafları bir araya getirmek, ilgili konularda küresel düzeydeki tartışmaları dünyaca tanınan uzmanlardan dinleme imkanı yaratmak ve bu alanı Türk hukukçularına tanıtarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda Türk hukukunda geliştirilecek düzenlemelere katkıda bulunmaktır.

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erbaş Açıkel

Yardımcı Koordinatör: Ar. Gör. Ece Uyanık

Üyeler:
• Büşra Ece Saygılar, Lisans Öğrencisi
• Ayça Sezer Sezer, Lisans Öğrencisi
• Gizem Dursun, Lisans Öğrencisi

İnternet sitesi: http://ccllab.khas.edu.tr

Sosyal Medya Hesapları:
https://twitter.com/khasccllab
https://www.instagram.com/khasccllab/
https://www.linkedin.com/company/76572817/admin/