1926 yılında Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun kabulü ile Türk Hukuku Roma-Germen (Kara Avrupası) Hukuk Sisteminin bir parçası olmuştur. Yeni Türk Medenî Kanunu (2002) da bu geleneği sürdürmüştür. Türkiye’de Hukuk Fakülteleri’nin kurulmasıyla birlikte ders programı içinde yer verilen Roma Hukuku, Türk Hukuk Devrimi’nin hukuk eğitim-öğretimindeki sembolüdür. Roma Hukuku, yürürlükte olan özel hukuk alanlarında geçerli olan kavramların, kurumların, kuralların ve ilkelerin kaynağını oluşturduğu için, geçmişte var olup yürürlüğü sona ermiş bir hukuk dalı değil, yaşayan ve güncel bir hukuk dalıdır.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri