Hukukun Tarihi, medeniyetle başlar, birlikte gelişir ve birlikte sona ererler. Hukuki kavram ve kurumların nasıl geliştiğini, hangi sosyal, ekonomik ve siyasi ihtiyaçlarla değiştiğini bilmek bir hukukçu için zorunludur. Hukukçu sadece kendi pozitif hukukunu değil, pozitif hukukunun tarihini veya diğer medeniyetlerin hukuk tarihini de bilmelidir. Bu bilgi hukukçunun kendi hukukunun, hangi hukuk sistemi içinde yer aldığını, neden yer aldığını, diğer hukuk sistemlerine oranla seçilme sebep ve koşullarını, üstün taraflarını değerlendirebilme meziyetini de geliştirecektir. Bu nedenlerden dolayı Hukuk Tarihi, tarih-hukuk tarihi ve umumi hukuk tarihi-milli hukuk tarihi ayrımları üzerinde önemle duran bir hukuk dalıdır.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri