Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nın sunduğu ders listesi, “Hukuk Felsefesi”, “Hukuk Sosyolojisi” ve “Hukuki Düşünce ve Metodoloji” adlı temel dersler ile “Antropoloji ve Hukuk”, “Felsefeye Giriş ve Bilim Felsefesi”, “Hukuk, Edebiyat ve Sanat” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk” adlı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Temel derslerle amaçlanan, bir yandan öğrencilerin hukuk ve hukukla ilişkili nosyonlar üzerine kavramsal ve analitik düşünme yetilerini geliştirmek, diğer yandansa hukuku ampirik toplumsal gerçekliği içinde kavrayabilen ve hukuki süreçlerle toplumsal olgular arasındaki ilişkiyi analiz edebilen hukukçular yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin bir hukukçu gibi düşünebilme yetisini kazanmaları ve pozitif hukukun soyut kurallarının somut olaylara uygulanmasında kullanılması gereken yöntem ve mantık ilkelerine hakim olmaları amaçlanmaktadır.

Seçimlik dersler, öğrencilerin bir yandan hukuk eğitiminde ihtiyaç duyulan disiplinlerarası bakışı edinmelerine, diğer yandansa akademik formasyonun gerektirdiği bilimsel perspektifi kazanmalarına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu çerçevede hukukun felsefeyle, antropoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerle, sanat ve edebiyatla ilişkisine odaklanan, böylece öğrencilerin felsefe, sosyal bilimler, sanat ve edebiyatın kazandırabileceği geniş bir perspektiften hem kavramsal hem de ampirik olarak hukuka bakmalarına yardımcı olacak bir formasyon verilmektedir. Dersler, eleştirel düşünce, tartışma ve sorgulama temelinde yürütülmektedir.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

  • KH 536 Çağdaş Hak Kuramları
  • KH 570 Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları