İdare hukuku idarenin yapısı, faaliyetleri ve kamu gücüne ilişkin kural ve ilkelerden oluşur. Temel amacımız idare hukuku kurumlarını hukuk devleti ve insan hakları ışığında tanıtmaktır. Başlıca çalışma alanlarımız belirtilen kavramlar dahilinde Türk idare teşkilatı, kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerinin hukuki çerçevesi ve idarenin hukuki denetimidir.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

  • AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma
  • AİHM Kararlarının İdari Yargı Hukuku’na Etkisi
  • ÖH 601 Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu I