Anabilim dalımız ekonomi (hukukçular için), kamu maliyesi ve vergi hukuku disiplinlerini içermektedir. Ekonomi, maliye ve uluslararası vergi hukuku dersleri İngilizce olup diğer derslerimiz Türkçedir. Ekonomi ve maliye derslerinde, adalet ve eşitlik kavramları kamu ve özel ekonomi ilkeleri yönünden ele alınarak, anabilim dalımızın dışında kalan hukuk derslerinin de desteklenmesi amaçlanmaktadır. Maliye ve ekonomi dersleri ayrıca 3. ve 4. sınıfların programında yer alan Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları ve Uluslararası Vergi Hukuku dersleri için gerekli temel bilgilerin edinilmesini sağlamaktadır. Vergi hukukuna ilişkin olarak programımızda bulunan biri zorunlu ikisi seçmeli üç dersimiz, alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize sağlam bir altyapı oluşturma imkanı sağlamaktadır.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri