Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretim hayatına başlamış, ilk mezunlarını 2006-2007 akademik yılında vermiştir. Hukukun ve adaletin gerçekleştirilmesinde görev alacak donanımlı hukukçular yetiştirmeyi amaçlayan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kendi alanında söz sahibi olan akademik kadrosuyla, evrensel hukuk ilkeleri ile temel hukuk formasyonunu öğrencilere sunmaktadır.

Fakülte; öğrencilerini, hem ulusal hem de uluslararası hukuk dallarında bilgili, analiz gücü ve hukuku yorumlama yeteneği ile derinlemesine bilgi sahibi, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, bilgili ve açık fikirli, araştıran ve sorgulayan, teorik ve pratik bilgiyle donanmış hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı bağlantılar ile öğrencilerin üniversite dışı eğitim olanaklarından da yararlandırılmasını amaçlamaktadır. Fakülte, Avrupa Birliği eğitim faaliyetleri çerçevesinde yürürlükte bulunan Sokrates-Erasmus Programı ile Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca bu kapsamda, araştırma projeleri ve gezileri düzenlenmekte, yurt dışı eğitim ve öğrenci değişim programlarına, uluslararası panellere, konferanslara katılımda öğrencileri desteklemektedir. Fakültede eğitim-öğretim dili, Türk hukukuna ilişkin zorunlu temel derslerde Türkçe, yabancı hukuk sistemleriyle bağlantılı derslerde ise İngilizcedir.