Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda uygulanacak özel hukuk kurallarını gösteren kanunlar ihtilafı kuralları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, yabancıların yararlanabilecekleri hakların kapsamı ve buna getirilecek sınırlamalar konularına eğilmektedir.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri