4898
Öğrenci
16867
Mezun
120
Erasmus Anlaşması
9
Farklı Burs

Etkinlikler

CCLLAB

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Ekim 2021'de kurulan İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı (Climate Change and Law Laboratory), küresel hedef olan “geleceğimizin korunması”na katkı sağlamayı, gelecek kuşak hukukçuları iklim bilinci ile yetiştirmeyi, iklim değişikliği ile mücadelenin hukuki boyutlarına ilişkin bir platform oluşturmayı, küresel düzeydeki tartışmaları dünyaca tanınan uzmanlardan dinleme imkanı yaratmak ve bu alanı Türk hukukçularına tanıtarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda Türk hukukunda geliştirilecek düzenlemelere katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Detaylı Bilgi

LITLAB

Son yıllarda hem hukuk hem de teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, multidisipliner bir bakış açısını gerekli kıldı. Bu sebeple 2020 yılında üniversitemizin Hukuk, İşletme ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin işbirliği ile Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (Law and Information Technologies Laboratory) kuruldu. Laboratuvarımız, farklı fakültelerden öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katkılarıyla disiplinlerarası bir yaklaşımla hukuk ve bilgi teknolojileri ve legal design alanında çeşitli araştırmalar yapıyor ve çok sayıda eğitim düzenliyor.
Detaylı Bilgi

Hukuk Bültenimizi İncelediniz mi?

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU YAZ AKADEMİSİ
Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi, uluslararası mahkemelerde görevli hakimler, uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenler ve uygulamacıları, katılımcılarla bir araya getirerek Deniz Hukuku ile ilgili temel konular hakkında eğitim veriyor. Programda verilen dersler, ilgili alanların uzmanları tarafından İngilizce anlatılıyor. Kâr amacı gütmeyen bu program, küresel çapta deniz alanlarıyla ilgili hukuki sorunları ele alırken siyasi ve iktisadi sorunların çözümü için gerekli insan ve bilgi kaynağına katkı yapmayı amaçlıyor.
Detaylı Bilgi

Çekirdek Program

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Programının temelinde, öğrencilerin sadece kendi çalışma alanlarındaki değil, toplumun her alanındaki hızlı değişim süreçlerine hazırlanmaları için ihtiyaç duyacakları eleştirel düşünce ve sorgulama yetilerini kazandırmak gerektiği inancı yatıyor.

KHAS Eğitim Modeli

KHAS Eğitim Modeli, tamamen özgün, zamanın ve genç neslin ruhuna uygun; geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek, tüm sektörlere yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirecek, Türkiye’de ve dünyada örnek bir üniversite eğitim modeli sunuyor.

Araştırma Merkezleri

Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (LITLAB), İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı (CCLLAB), İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi…