Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı!

19 Eylül 2023

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI S. 1 yayımlandı!

ULAKBİM TRDizin’de taranmakta olan dergimizin yeni sayısındaki çalışmalara basılı olarak, KHAS Bilgi Merkezi’nden veya elektronik ortamda Jurix veritabanı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithaf ettiğimiz Aralık 2023 sayımız için çalışmalarınızı 29 Ekim 2023 Pazar günü sonuna kadar gönderebilir, dergimiz hakkında ayrıntılı bilgi için hfd.khas.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son sayımızda yer alan çalışmalar şu şekildedir:

KAMU HUKUKU

KVKK m. 17/2 ile Mukayeseli Olarak Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçuna (TCK m. 138’e) Dair Hukuki Problemlerin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK – Arş. Gör. Can Eralp ELİBOL

Suç mu? Doğa Olayı mı? Doğa Olayları Esnasında Gerçekleşen Bina Çökmeleri (TCK m. 170/1 ve TCK m.171 Kapsamında Bir Değerlendirme)

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ

Dördüncü Kuşak Haklar Bağlamında Unutulma Hakkına Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan Hukuk Sistemleri Yaklaşımlarının Yargı Kararları Bakımından Karşılaştırılması

Nilüfer Nurbanu BAŞ

Avusturya Faşizmi Üstüne Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Emek BAYRAK

İnsan Hakları Komitesine Ardışık ve Koşut Bireysel Başvurular

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem BİLGİN

Parlamento Egemenliğinden Yüksek Mahkeme Hakimiyetine İngiliz ve Amerikan Anayasal Düzenlerinin Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE

İcra Dairelerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması

Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN

Sanctions as a Substitute for the Use of Force: Examining the Legal Framework Under International Law

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ

Georg Friedrich Puchta, Begriffsjurisprudenz und Genealogie des Rechts

Doç. Dr. jur. Dr. Altan HEPER

Robert Nozick’in Adalet Teorisi: John Rawls’un Hakkaniyet Olarak Adaleti Karşısında Yetkilendirme Teorisi

Arş. Gör. Tuba Dilşat KARATAŞ

Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs Meselesi

Arş. Gör. Dr. Melik KARTAL

Hükümetlere Karşı Açılan Hak Temelli İklim Davalarında Ulusal Mahkemelerin Tutumları

Dr. Öğr. Üyesi Feyzan OLGUNSOY

Analyzing the Universality Principle: Qualifying Crimes and the Role of International Judicial Cooperation

Arş. Gör. Tansu SAYAR KANYIŞ

ÖZEL HUKUK

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Konişmentonun Yük Teslimindeki Rolü ve Yükün Konişmentosuz Teslimi

Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN

Türk Spor Hukuku’nun Gelişim Sürecinde Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) Dönemi

Dr. Önder EGE

Taşınmazların Rızaya Dayalı Olarak Birleştirilmesi ve Ayrılması (İfraz ve Tevhit) İşlemleri

Doç. Dr. Ekrem KURT

Kamu ve Özel Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerindeki Tıbbî Uygulama ve Organizasyon Hatalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ – Prof. Dr. Serkan ÇINARLI – Arş. Gör. Munise Seray GÖNCÜ DÖNER – Sevcan EKİZLER GÜNEY

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Madde 55/2 Hükmünde Yer Alan Tenfiz Engelleri

Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN

Motorlu Araç İşletenin Karayolları Trafik Kanunu m. 85/f. I Uyarınca Kusursuz Sorumluluğu

Arş. Gör. Fatma Begüm YEŞİLLER