Ulusal/uluslararası ticaret ve iş dünyasına ilişkin temel konuları ele alan disiplin Ticaret Hukuku’dur. 5. yarıyıldan itibaren anabilim dalının sorumluluğunda olan derslerde, uygulamada sıklıkla karşılaşılan konulara ilişkin öğrencilere teorik altyapıyı sunulması ve bu bilgileri somut uyuşmazlıklarda nasıl uygulayacakları bakımında yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı kitaplar olarak düzenlenen Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalının temel konularını oluşturur. Ulusal ve uluslararası iş dünyasında karşılaşılan ve önemleri hızla artan konulara dair güncel meselelerin ele alınıp incelendiği birçok seçmeli ders de anabilim dalının sorumluluğundadır.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri