En basit şekliyle internet kullanımından uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu barış ve güvenlik tehdidini anlamaya kadar yaşamın her alanı, aslında devletler ve diğer uluslararası aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara bağlıdır. Silahlı kuvvet kullanımının meşruiyeti, çevrenin korunması ya da savaş suçlarına ilişkin bireysel sorumluluğun kapsamına dair tartışmaların tümü, uluslararası kamu hukukunun sorunsalları olarak içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için elzemdir. Milletlerarası Hukuk bu çerçevede öğrencilerin söz konusu uluslararası hukuki meseleleri değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirmelerine imkân verecek şekilde, uluslararası hukukun esaslı kural ve ilkelerine ilişkin bilgi sunmaktadır.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri