Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nın amacı; devletin temellerini, birey-devlet ilişkilerinin tarihsel gelişimini ve modern zamanlarda bu ilişkinin ulaştığı boyutu öğrencilere kavratmaktır. Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı tarafından yürütülen derslerde; devlet kavramının oluşumu ve gelişimine, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkilere yer verilmektedir.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri