Uyuşmazlıkların hızlı, etkili ve en önemlisi adalet uygun olarak çözümlenebilmesi için belirli bir usul izlenmesi gerektiği muhakkaktır. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı temel olarak özel hukuk alanında faaliyet gösteren mahkemelerin kuruluşunu, işleyişini, karara ulaşma yöntemlerini, kararlarını, bu kararların yerine getirilmesini, icra ve iflas dairelerinin işleyişini ve çalışma usullerini inceler ve değerlendirir. Adından da anlaşılacağı üzere Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı iki bilim dalını kapsar. Bu dallardan Medeni Usul Hukuku özel hukuk alanında faaliyet gösteren mahkemelerin adalete ulaşmak için nasıl bir usul izlemesi gerektiğinin araştırıldığı; var olan usullerin değerlendirildiği ve eleştirildiği alandır. İcra ve İflas Hukuku ise mahkemelerin verdiği kararların nasıl yerine getirileceğini ve alacakların hukuki yollarla nasıl tahsil edileceğini konu edinir. Bu bilim dalının temelinde, borcunu kendi iradesiyle yerine getirmeyen borçlunun malvarlığının devlet zoruyla paraya çevrilerek alacaklının hakkına kavuşması amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

  • LW 511 UYAP ve İcra Uygulamaları
  • LW 600 Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yargılama Giderleri