Dekanlık

Dekan

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Dekan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan YARDIM

Dr. Öğr. Üyesi Murat CEYHAN

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan (Dekan)

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Profesör Temsilcileri

Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ

Prof. Dr. Hasan ERMAN

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Doçent Temsilcileri

Doç. Dr. Nilay ARAT ÖZKAYA

Doç. Dr. Olgun AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOPUKCU

Fakülte Kurulu

Başkan (Dekan)

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı (Hukuk Fakültesi Senatörü)

Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hasan ERMAN

Üyeler

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Prof. Dr. Hasan DAĞ

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Doç. Dr. Nilay ARAT ÖZKAYA

Doç. Dr. Olgun AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun YAZICIOĞLU