Dekanlık

Dekan Vekili

Prof. Dr. Mehmet Ozan ERÖZDEN

Dekan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Hande HEPER

Dr. Öğr. Üyesi Gizem ARSLAN

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan (Dekan Vekili)

Prof. Dr. Mehmet Ozan ERÖZDEN

Profesör Temsilcileri

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Doçent Temsilcileri

Doç. Dr. Olgun AKBULUT

Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ

Fakülte Kurulu

Başkan (Dekan Vekili)

Prof. Dr. Mehmet Ozan ERÖZDEN

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Hukuk Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Üyeler

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Prof. Dr. Nilay ARAT

Doç. Dr. Olgun AKBULUT

Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gizem ARSLAN