Prof. Dr. Ozan Erözden, Hukuk Fakültemizde

6 Eylül 2023

Prof. Dr. Ozan Erözden, Hukuk Fakültemizin Kamu Hukuku Anabilim Dalı’na katıldı.

Ozan Erözden 1989-1999 yılları arasında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan’da çalıştı. 2002-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi (Yrd. Doç. ve Doç.) olarak görev yaptı. Alexandar von Humboldt Stiftung Bursu ile Mart 2006-Eylül 2007 tarihleri arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırmacı olarak bulunan Erözden, 2015 yılında MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2023 yılı Eylül ayında Kadir Has Üniversitesi kadrosuna katıldı.

İki uluslararası projede (UNDP destekli Blue Bird ve AB Komisyonu destekli JURISTRAS) ve bir ulusal TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalışan Erözden’in devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınları vardır. Erözden’in güncel çalışma alanı nörobilim ve hukuk kuramı ilişkisidir.