Dr. Remzi Orkun Güner, Hukuk Fakültemize Katıldı

6 Eylül 2023

Dr. Remzi Orkun Güner, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı üniversitede, İnsan Hakları Hukuku Programında yapmıştır. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kamu hukuku doktora programını tamamlayan Güner, Berlin Humboldt Üniversitesi Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi Bölümünde ve Berlin Freie Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalarına devam etmiştir. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi, çağdaş insan hakları kuramları, siyaset felsefesi, eleştirel hukuk çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve hukuk gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.

Güner, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’na misafir öğretim üyesi olarak katılmıştır.