Dr. Gizem Arslan’a TÜBİTAK 3005 Programından Proje Desteği

24 Nisan 2023

Hukuk Fakültemizden Dr. Gizem Arslan’ın yürütücülüğündeki “Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Mevzuatının İklim Değişikliği ile Mücadele Açısından Yeterliliğinin Avrupa Birliği Mevzuatı ve Fransa Örneği Üzerinden Karşılaştırılması ve İhtiyaç Duyulan Hukuki Düzenlemelerin Belirlenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 3005 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu çalışmanın ana konusu, kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü ve etkisini ortaya koymak, bu kapsamda mücadeleyi hukuki zeminde güçlendiren Avrupa Birliği düzenlemelerini karşılaştırmalı hukuk analizi yöntemiyle inceleyerek Türkiye açısından ihtiyaç duyulan mevzuata ve izlenen iklim politikasına hukuki ve bilimsel bir temel sağlamaktır.

Prof. Dr. Başak Baysal projede Danışman olarak, Dr. Öğr. Üyesi Ekin Ömeroğlu ve Dr. Esra Ünal ise Araştırmacı olarak yer almaktadır.

Gizem Hocamızı tebrik eder, araştırmalarında başarılar dileriz.